Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 155959Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, plaatsen van een hekwerk , Slekkerstraat 32A, Echt

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het plaatsen van een hekwerk   

    Locatie: Slekkerstraat 32A te Echt

    Datum besluit: 9 juli 2018

    Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 13 september 2018

 

Echt-Susteren, 19 juli 2018