Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 155934Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een opslaghal/bedrijfspand, Kelvinweg, kadastraal sectie M perceelnummer 2831 (gedeeltelijk), Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Kelvinweg, kadastraal sectie M perceelnummer 2831 (gedeeltelijk), voor het bouwen van een opslaghal/bedrijfspand, datum ontvangst 9 juli 2018.

 

Echt-Susteren, 19 juli 2018