Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 155918Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een ballenvanger, Pepinusbrug 2, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Pepinusbrug 2, voor het realiseren van een ballenvanger, datum ontvangst 9 juli 2018.

 

Echt-Susteren, 19 juli 2018