Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 155745Overige besluiten van algemene strekkingOvereenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij exploitatieovereenkomsten zijn aangegaan met:

 

 • 1.

  Hartman Bouwbedrijf B.V., betrekking hebbende op de Kloosterstraat 8 te Ommel;

 • 2.

  de heer J.W.M. Jacobs, betrekking hebbende op de locatie Diesdonk 41 te Ommel;

 • 3.

  de heer W.A.J. Aarts, betrekking hebbende op de locatie Antoniusstraat 6 te Heusden;

 • 4.

  de heer M.F.M. van Heugten, betrekking hebbende op de locatie Wolfsberg 19-21 te Asten;

 • 5.

  Astein Beheer Asten B.V., betrekking hebbende op de locatie Emmastraat 51-53 te Asten.

  

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 20 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.