Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 155348

Gepubliceerd op 19 juli 2018 09:00

Subsidieplafond 2018 Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018

Burgemeester en wethouders van Beemster,

 

Overwegende dat in 2018 de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018 wordt uitgevoerd,

 

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018

 

b e s l u i t en :

 

Voor 2018 duurzaamheidssubsidies op grond van de subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen te hervatten en hiervoor het resterende budget voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda in 2018 tot een bedrag van maximaal € 40.000,-- aan te wenden (te dekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 9 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Beemster,

De secretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

De burgemeester,

A.J.M. van Beek

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl