Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2018, 152169Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Limburgfestival en Natuurlijk Theater Leudal (Horn, Baexem, Haler, Kelpen-Oler)

- LMBG FSTVL: Limburgfestival en Natuurlijk Theater Leudal op 8,9,11 en 12 augustus 2018 er zal straattheater plaatsvinden op diverse locaties in de kernen Horn, Baexem, Haler, Kelpen-Oler. Verzenddatum 11 juli 2018

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.