Vaststelling Beleidsregel Collecteren Eersel 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel maakt bekend dat zij op 10 juli 2018 de Beleidsregel Collecteren Eersel 2018 heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is in veel gevallen een vergunning nodig voor het houden van een collecte, waaronder ook een verkoopactie en een donateursactie vallen. In de APV zijn geen voorwaarden of omstandigheden opgenomen wanneer wel of geen collectevergunning wordt verleend. Het is gewenst om een eenduidige lijn te hebben om aanvragen voor collectevergunningen te beoordelen. Hiervoor is een beleidsregel opgesteld.

 

 

De Beleidsregel Collecteren Eersel 2018 treedt in werking op de dag na bekendmaking. De beleidsregel is op deze pagina als bijlage te downloaden.

Naar boven