Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 151087Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen aanwijzing gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 10 juli 2018 besloten om op basis van de Erfgoedverordening 2010, de redengevende beschrijvingen en op basis van het advies van de monumentencommissie, de procedure tot aanwijzing gemeentelijk monument te starten voor de volgende objecten in de gemeente Best:

Adres  

  • 1.

    Nieuwstraat 32 – 34 kadastraal bekend H2542

  • 2.

    Nieuwstraat 9 t/m 21 (oneven) kadastraal bekend H6712, H6713, H2610, H2611, H2612, H1472, H1471

  • 3.

    Batalaan 12 kadastraal bekend kadastraal bekend F265

De Erfgoedverordening 2010 en de redengevende beschrijvingen liggen met ingang van woensdag 18 juli 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de documenten digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl/monumenten.

Tegen de ontwerpbeschikking kan een ieder tot en met dinsdag 28 augustus 2018 zienswijzen inbrengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best. Indien gewenst kunt u in een gesprek uw zienswijze mondeling toelichten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevr. C. Hageraats in week 35 of 36. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Best 17-7-2018

burgemeester en wethouders Best,