Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 149512Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Molenweg 13 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Molenweg 13 te Asten

het vervangen van oude aanbouw door een nieuwe aanbouw 4-07-2018

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.