Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 149301Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 2 loodsen, Dominicusweg 45, Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Maria Hoop

Dominicusweg 45, voor het bouwen van 2 loodsen, datum ontvangst 25 juni 2018.

 

Echt-Susteren, 12 juli 2018