Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2018, 147202BeleidsregelsBeleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018

 

Het college heeft op 3 juli 2018 besloten de ‘Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018’ vast te stellen.

Na aansluiting van de gemeente Beek bij het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek ingaande 1 januari 2018 is gebleken dat de gemeente Beek geen actuele beleidsregels ten aanzien van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang heeft. Het college heeft nu beleidsregels vastgesteld die aansluiten bij de beleidsregels van de gemeente Sittard-Geleen.

De beleidsregels zullen één dag na publicatie in werking treden.