Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 

 • 1.

  Het vergroten van de garage aan de Maar 16 6467GD (d.d. 26.6.2018)

 • 2.

  Het bouwen van een erfafscheiding en grond kerende wand aan de Koestraat 49 6463XK (d.d. 27.6.2018)

 • 3.

  Het gebruiken van het pand voor tijdelijke bewoning aan de Truytstraat 25 6471HN (d.d. 27.6.2018)

 • 4.

  Het bouwen van 13 woningen aan de Spoorzoeker (d.d. 28.6.2018)

 • 5.

  Het kappen van een den aan de Bleijerheiderstraat 15 6462AC (d.d. 29.6.2018)

 • 6.

  Het bouwen van 6 woningen aan de Holzkuil (d.d. 29.6.2018)

 • 7.

  Het bouwen van 35 woningen aan de Holzkuil (d.d. 29.6.2018)

 • 8.

  Het vergroten van het woonhuis en het bouwen van een garage aan de Meuserstraat 84 6464EH (d.d. 1.7.2018)

 • 9.

  Het veranderen van de bakkerij/winkel in één woonruimte aan de Bleijerheiderstraat 116 6462AN (d.d. 2.7.2018)

     

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 11 juli 2018

Naar boven