Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 144193Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Patrijsweg 25 te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Patrijsweg 25 te Heusden 28-6-2018

het gewijzigd uitvoeren van een deur in een loods, op 2 februari 2018 vergund middels omgevingsvergunning Z17-1021

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.