Gemeenteblad van Velsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenGemeenteblad 2018, 143240Beschikkingen | aanvraagVerlengen beslistermijn (ingediende aanvraag omgevingsvergunning): Driehuizerkerkweg 57, plaatsen aanbouw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23 juni 2018 tot en met 29 juni 2018 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255

 

Driehuis: Driehuizerkerkweg 57, het plaatsen van een aanbouw (28/06/2018) 5952-2018