Intrekking Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016

 

Artikel 1 Intrekking

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen heeft in haar vergadering van 12 juni 2018 besloten tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016 en tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2018.

Aldus vastgesteld op 12 juni 2018

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

 

de secretaris,            

mr. drs. ing. M. van Vliet

de burgemeester

drs. A.R.B. van den Tillaar

Naar boven