Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2018, 139510Overige besluiten van algemene strekkingSint-Teunislaan 1: Aanwijzing Cementrum als gemeentelijk monument

 

Het college besloot op 25 juni 2018 om het Cementrum, Sint-Teunislaan 1 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het besluit voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst is in te zien via www.s-hertogenbosch.nl/monumentenenwelstand.

Het Cementrum stamt uit 1979 en is kenmerkend voor die tijd. Het pand was het visitekaartje van de Nederlandse cementindustrie. Het heeft hoge monumentale waarden. De zeer bijzondere en zeldzame betontoepassingen zijn uniek voor Nederland. Onder meer door de toegepaste constructie. Het geheel is in een sprekend karakter uitgevoerd. Het is zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde gaaf bewaard gebleven. Ook de vijver met fonteinen valt onder de bescherming.

Reageren op het besluit

Het is mogelijk om tegen het besluit bezwaar te maken. Belanghebbenden sturen hiervoor binnen zes weken na de datum van 26 juni 2018 een bezwaarschrift in. Het bezwaarschrift zendt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch. Indienen kan ook digitaal via: https://www.s-hertogenbosch.nl/bezwaarmaken.html. Het indienen van een bezwaarschrift werkt niet schorsend. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel Annalies de Graaf van de afdeling Erfgoed, tel. (073) 615 50 49 of mail naar a.degraaf@s-hertogenbosch.nl.