Wijzigen bestemmingsplan Kanaalstraat 45 Oost-Souburg

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het wijzigen van het bestemmingsplan naar woonbestemming op het adres Kanaalstraat 45 in Oost-Souburg (22-06-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven