Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2018, 137089Overige besluiten van algemene strekkingNaamgevingsbesluiten

 

Bij besluit van 6 februari 2018 door B. en W. van de Gemeente Leeuwarden zijn de volgende besluiten genomen:

 • 1.

  De naam De Zuidlanden voor het gebied ten oosten van de Overijsselselaan (incl. De Werp) is vastgesteld (bijlage 1);

 • 2.

  De naam Middelsee voor het gebied ten westen van de Overijsselselaan en ten oosten van de spoorlijn is vastgesteld (bijlage 1);

 • 3.

  Aan de toegangsweg naar het nieuwe Fries Landbouw Museum in Middelsee is de volgende naam met ondertitel toegekend: Felling > Ondertitel: Âlde namme foar mienskiplik fjild (bijlage 2);

 • 4.

  Het huidige waterbeloop van de waternaam Ald Djip is verlengd, door ook het nieuwe doorgaande water in het gebied Middelsee deze naam te geven (bijlage 3, zie blauwe lijn);

 • 5.

  De grens van het gebied Wiarda is opnieuw vastgesteld (bijlage 4);

 • 6.

  Aan de straat in de derde fase van Wiarda is de volgende naam zonder ondertitel toegekend: De Fierljepper (bijlage 5);

 • 7.

  Aan een bestaand viaduct in de Overijsselselaan is de volgende naam toegekend: Drinkútsmafiadukt (bijlage 6);

 • 8.

  Van het huidige fietspad te Goutum, Tsjomme Wiardapaad, is de naam gewijzigd in Legedyk (zonder ondertitel, bijlage 7);

 • 9.

  Ook straatnaamborden van fiets- en voetpaden worden in het vervolg voorzien van een verklarende ondertiteling, indien dit een toegevoegde waarde heeft;

 • 10.

  Aan het voetpad te Goutum langs de Wurdumer Feart(van de Tearnserdyk tot de Haven) is de volgende naam met ondertitel toegekend: Tsjomme Wiardapaad > Ondertitel: Ealman te Goutum (?-1473), (bijlage 8).