Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 137089

Gepubliceerd op 27 juni 2018 09:00

Naamgevingsbesluiten

 

Bij besluit van 6 februari 2018 door B. en W. van de Gemeente Leeuwarden zijn de volgende besluiten genomen:

 • 1.

  De naam De Zuidlanden voor het gebied ten oosten van de Overijsselselaan (incl. De Werp) is vastgesteld (bijlage 1);

 • 2.

  De naam Middelsee voor het gebied ten westen van de Overijsselselaan en ten oosten van de spoorlijn is vastgesteld (bijlage 1);

 • 3.

  Aan de toegangsweg naar het nieuwe Fries Landbouw Museum in Middelsee is de volgende naam met ondertitel toegekend: Felling > Ondertitel: Âlde namme foar mienskiplik fjild (bijlage 2);

 • 4.

  Het huidige waterbeloop van de waternaam Ald Djip is verlengd, door ook het nieuwe doorgaande water in het gebied Middelsee deze naam te geven (bijlage 3, zie blauwe lijn);

 • 5.

  De grens van het gebied Wiarda is opnieuw vastgesteld (bijlage 4);

 • 6.

  Aan de straat in de derde fase van Wiarda is de volgende naam zonder ondertitel toegekend: De Fierljepper (bijlage 5);

 • 7.

  Aan een bestaand viaduct in de Overijsselselaan is de volgende naam toegekend: Drinkútsmafiadukt (bijlage 6);

 • 8.

  Van het huidige fietspad te Goutum, Tsjomme Wiardapaad, is de naam gewijzigd in Legedyk (zonder ondertitel, bijlage 7);

 • 9.

  Ook straatnaamborden van fiets- en voetpaden worden in het vervolg voorzien van een verklarende ondertiteling, indien dit een toegevoegde waarde heeft;

 • 10.

  Aan het voetpad te Goutum langs de Wurdumer Feart(van de Tearnserdyk tot de Haven) is de volgende naam met ondertitel toegekend: Tsjomme Wiardapaad > Ondertitel: Ealman te Goutum (?-1473), (bijlage 8).

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl