Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2018, 136088Overige besluiten van algemene strekkingEvenementenvergunning Rotterdam Rave 2018

Onderwerp

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 15 december 2017 een verzoek ontvangen van Rotterdam Rave om een evenement te mogen organiseren op het Lloyd Multiplein in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 19 juni 2018 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor de periode van 18 augustus 2018 van één uur ‘s middags tot elf uur ‘s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 9.000 personen.

Het festival zal worden gehouden op het Lloyd Multiplein in Rotterdam.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats van 13 augustus 2018 t/m 18 augustus 2018 van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds.

De afbouw van dit evenement vindt plaats van 19 augustus 2018 t/m 22 augustus 2018 van acht uur ‘s ochtends tot elf uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en handtekening;

  • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

  • de datum waarop u bezwaar maakt;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.