Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 135623Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Dorpsstraat 14 in Hall

B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen.

Status: ontwerp

Datum ontvangst: 9 mei 2018

Datum verzonden ontwerpbesluit: 22 juni 2018

Locatie: Dorpsstraat 14 in Hall

Voor: het bouwen van een woning

Activiteiten: Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c

Wabo)

Registratienummer: SXO-2018-0489

Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 28 juni 2018 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kan op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Zienswijze

Tot en met donderdag 9 augustus 2018 kan een ieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer W. Booiman, bereikbaar onder telefoonnummer (0575) 568 524.

 

Brummen, 27 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen