Gemeente Goeree-Overflakkee-Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020

 

De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 de Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020 aangenomen.

In deze beleidsnotitie worden de hoofdlijnen van de beleidsvoornemens geschetst ten aanzien van (on)roerend erfgoed waarop de gemeente de komende jaren wil inzetten.

De aanleiding voor het actualiseren en verbeteren van het beleid heeft een aantal achterliggende redenen: De gemeente heeft een verouderd monumentenbeleid dat bovendien niet eiland dekkend is. Het beleid voldoet niet aan de wettelijke eisen, zoals het archeologiebeleid. We volgen de Erfgoedwet en bereiden ons hiermee voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Datum inwerkingtreding: 8 maart 2018

Naar boven