Gemeenteblad van Delfzijl

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlGemeenteblad 2018, 134403Plannen | ruimtelijkVoorontwerp bestemmingsplan ‘Spijk - Kindcentrum en Sport'

Het plan is voor de bouw van een aardbevingsbestendig en toekomstbestendig kindcentrum. In het kindcentrum worden de huidige basisscholen (OBS Fiepko Coolman en CBS De Burcht) samen met de kinderopvang en de bibliotheek gehuisvest. Het plan is tevens voor toekomstig aardbevingsbestendige nieuwbouw van de gymzaal en het verenigingsgebouw (kantine-kleed-gebouw) van VV Poolster.

De bouwlocatie betreft een gedeelte van het sportpark 'Oldencate'. Het nieuwe kindcentrum komt op het zuidelijke deel van het voetbalveld 2 van VV Poolster.

Het bouwplan voor het kindcentrum is in strijd met het voor het perceel geldende bestemmingsplan Spijk (2018). De bouwlocatie heeft nu bestemming 'Sport' en is bestemd voor een sportveld. Verder worden de bouwvlakken ten behoeve van de sport aangepast.

Ter inzage

Het plan ligt van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in de bibliotheek aan de Ubbena-singel 3 te Spijk. Het digitale plan is in te zien via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

Inloopmoment

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Op maandag 9 juli organiseert de gemeente in de bibliotheek aan de Ubbenasingel 3, een inloopmoment van 17.00 uur – 19.00 uur.

Inspraakreacties

Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke inspraakreacties over het plan indienen bij het college van B&W, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl of mailen naar: gemeente@delfzijl.nl.

Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Spijk - Kindcentrum en Sport'. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer (0596) 63 99 49.