Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2018, 133545BeleidsregelsBeleidsregels horecaterrassen

Inleiding

Deze nota is van toepassing op alle terrassen binnen de gemeente Groningen. Voor terrassen in de zone binnen de diepenring gelden extra regels voor kwaliteit, uitstraling en openingstijden. Veruit de meeste terrasaanvragen hebben betrekking op de binnenstad.

 

De stad Groningen is een dynamische stad. De vierkante kilometer die de binnenstad groot is, wordt gedeeld door vele gebruikers. Dat bepaalt voor een groot deel de aantrekkingskracht van Groningen. Maar dat betekent ook dat er regels moeten zijn die dit drukke binnenstad leven in goede banen leidt. Of het nu om fietsers, evenementen of horeca gaat.

Terrassen zijn belangrijk voor de stad: zij zijn uitnodigend en zij benadrukken de gastvrijheid, de verblijfskwaliteit en de economische vitaliteit. Terrassen in de openbare ruimte zijn veelal prominent in het beeld van de stad . Dit is een kans, maar kan ook een afbreuk worden. Het is dus van groot belang dat deze een positieve bijdrage levert aan de openbare ruimte als geheel.

Terrassen maken veelal gebruik van de openbare ruimte. En daar gaat de gemeentelijke overheid over. In samenspraak met Koninklijke Horeca Nederland, zijn deze regels opgesteld. Om verrommeling tegen te gaan, om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen, om overlast te voorkomen en tegemoet te komen aan een aantal wensen van horecaondernemers.

 

De burgemeester kan een vergunning verlenen voor terrassen als wordt voldaan aan de regels en voorschriften in deze beleidsregels. Indien niet wordt voldaan aan de regels, kan hij een terras weigeren op basis van artikel 2:27 APVG.

De horecaregels zijn een weergave van een algemeen beoogde kwaliteit voor de binnenstad, vastgelegd in heldere regels.

Afwijkingen voor specifieke gevallen, nieuwe ontwikkelingen of collectieve uitstraling zijn daarmee niet uitgesloten. Deze dienen samen met gemeente te worden onderzocht en door de burgemeester te worden vergund.

De burgemeester kan bij een verzoek tot toestemming advies inwinnen bij de tripartiete commissie: deze commissie adviseert de burgemeester op basis van vier criteria:

 • 1.

  veiligheid

 • 2.

  toegankelijkheid van de openbare ruimte

 • 3.

  ruimtelijke kwaliteit (uiterlijk aanzien in relatie tot de omgeving)

 • 4.

  handhaafbaarheid

De ondernemer dient te beargumenteren waarom hij wil afwijken. Er zal in de beoordeling gekeken worden naar de invloed op de omgeving. Deze prevaleert boven het individuele belang om af te wijken. Een versterking van de eigen identiteit is dus geen valide reden. De beoordeling gebeurd door een tripartiete commissie als het gaat om beeld en uitstraling. Als het om ruimte gaat is het aan de gemeente om een afweging te maken met overig gebruik van de openbare ruimte en beleid. De vereisten hiervoor zijn te vinden in hoofdstuk 4.

2. Het Groningse terras

De gemeente heeft als eerste prioriteit een goed functionerende openbare ruimte waarin gastvrijheid en veiligheid, aantrekkelijkheid en vrije loopruimte gewaarborgd zijn. Voetgangers en minder- validen moeten altijd voldoende ruimte hebben om het trottoir te gebruiken en moeten elkaar daarbij kunnen passeren. Deze doorloopbreedte moet daarom obstakelvrij zijn. Gastvrij is ook dat je naast elkaar kan lopen.

In voetgangersgebieden moet er voldoende vrije doorgang zijn voor hulpdiensten. De gemeente heeft de bevoegdheid om tijdelijk een terras op te schorten om andere gebruikers ruim baan te geven, bijvoorbeeld bij grote evenementen.

 

De gemeente wil na dagelijkse sluiting van het horecabedrijf zo weinig mogelijke gestapeld terrasmeubilair in de openbare ruimte vanwege de aantrekkingskracht van de stad. In de gehele stad moeten schotten, bloembakken, buffetkasten, afzetpaaltjes en parasols bij sluiting van het horecabedrijf uit de openbare ruimte verdwijnen. Als dit niet mogelijk is kan er een verzoek worden ingediend om hiervan af te wijken zonder afbreuk te doen aan de omgeving.

 

Schotten en bloembakken helpen bij een heldere begrenzing van een terras en verhogen het gebruikscomfort. In relatie tot de omgeving werken terrasafbakening werken prettigst als ze haak op de gevel staan. Zo beschermen ze tegen de wind door de straat, geven intimiteit en toch in een open relatie tot de passend. Indien men vanwege een specifieke reden toch een derde zijde wil afbakenen is dit het mooist als dit met (verrijdbare) bloembakken of lagere delen gebeurd, omdat een driezijdig omschot terras zich prominent afkeert van de openbare ruimte. Mits hoogwaardig uitgevoerd in de voorgeschreven materialen en passend in de omgeving, kan een afbakening een toevoeging zijn.

Dit geldt eveneens voor het gebruik van menuborden. Het doel is dat horecaondernemers hun eigen waar kunnen aanprijzen.

 

Groningen ambieert een harmonieus stadsbeeld, waar terrassen zich als vanzelfsprekend voegen in de historische binnenstad. Daarom zijn in de binnenstad regels voor het uiterlijk van terrassen. Al het meubilair moet passen binnen de voorgeschreven kleurstelling. De keuze hiervoor is gebaseerd op stedenbouwkundig beeld van de binnenstad met haar gele steen. Tevens sluit deze aan bij de natuurlijke kleuren van hout en rotan. De kleurschakering loopt van crème-wit naar zacht geel, naar donkergrijs, donkerbruin en zwart. Binnen deze kleurstelling zoekt de horecaondernemer de stijl die bij zijn onderneming past. De vlakken moeten uitgevoerd zijn in zichtbaar geweven of gevlochten materiaal of ranke houten latten.

Lijnelementen ,zoals poten en frames van stoelen en strips moeten eveneens binnen de kleurstelling passen of deze moeten van chroom of RVS zijn. Het karakter van de stoelen en banken dient in principe licht, luchtig en rank te zijn en er dient rekening te worden gehouden met het dagelijks opruimen van het terras.

3. Beleidsregels terrassen

Ter uitwerking van artikel 2:27a van Algemene Plaatselijke Verordening Groningen

 

Begrippen:

 • Binnenstad: binnen de diepenring, het Westerhaven winkelgebied en de A-straat.

 • Kernuitgaansgebied: Grote Markt ZZ t.h.v. Gelkingestraat tot en met de Poelestraat.

 • Werkingsgebied: deze beleidsregels zijn, tenzij anders benoemd, van toepassing op de gemeente Groningen.

 • Tripartiete commissie: indien de burgemeester wordt verzocht een uitzondering te maken op de voorschriften, kan hij advies inwinnen bij de tripartiete commissie. Deze commissie bestaande uit drie leden: een lid dat adviseert over welstand en ruimtelijke kwaliteit, een lid van het handhavingsteam en een vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland.

 • Een gevelterras: Een terras direct aan de gevel van een horecapand of naastgelegen panden.

 • Een eilandterras: Een terras los van de gevel van het horecapand of naastgelegen panden.

 • Terrassen aan het water: bijzondere vorm van eilandterrassen namelijk gevestigd aan waterwegen in de gemeente.

 • Weg: volgens APVG art 1.1. Het komt ongeveer neer op alle voor publiek toegankelijke ruimte.

Algemeen

 • Terrassen die zich bevinden op de weg (publiek toegankelijke ruimte), vallen binnen de werking van deze regels.

 • Terrassen zijn alleen toegestaan bij een horeca inrichting.

Openingstijden

 • De openingstijden van de terrassen in de binnenstad zijn van 07.00 tot 02.00 uur. De openingstijden van de terrassen in het kernuitgaansgebied zijn van 07.00 tot 03.00 uur.

 • De openingstijden van de terrassen buiten de binnenstad zijn van 07.00 tot 01.00 uur.

 • Tijdens het Noorderzon festival geldt het ‘binnenstadregime’ voor de omliggende buurten (van 07.00 tot 02.00 uur).

 • De openingstijden van de terrassen aan het water, zowel binnen- als buiten de diepenring, zijn van 07.00 tot 23.00 uur.

 • Op de dagen met een weersvoorspelling van 27 graden of hoger treedt het ‘tropenscenario’ in werking. De gemeente kondigt dit aan op haar website. Het tropenscenario houdt in:

  • A.

   Alle terrassen in de binnenstad mogen open tot 03.00 uur. De terrassen aan het water tot 0.00. Buiten de binnenstad geldt dan een sluitingstijd van 02.00 uur.

  • B.

   Horecabedrijven zonder een exploitatievergunning voor een terras mogen op deze dagen een terras plaatsen, met inachtneming van verkeersveiligheid en toegankelijkheid.

  • C.

   Terrassen mogen ‘uitwaaieren’, met inachtneming van verkeersveiligheid en toegankelijkheid.

Meubilair

Algemene regels meubilair

 • Het gewenste beeld voor de terrassen is in de basis hoogwaardig, harmonieus met de omgeving en transparant op een doorlopende openbare ruimte.

 • Op terrassen zijn uitsluitend stoelen, banken, tafels, parasols, heaters, schotten, plantenbakken, één buffetkast, één menubord en afzetpaaltjes (inclusief touwen) toegestaan.

 • Uitzonderingen hierop, onder andere ten tijde van een evenement/festiviteit worden nader uitgewerkt bij dit beleidskader.

 • Al het meubilair in de binnenstad moet qua kleur passen binnen de voorgeschreven kleurstelling (volgens kleurenwaaier op pagina 9). Uitzondering hierop vormen chroom of RVS en hout: dit mag uitsluitend worden toegepast op poten of frames van tafels en stoelen; op strips om tafels; op afzetpaaltjes en heaters.

 • Al het meubilair moet bij de dagelijkse sluiting van het horecabedrijf worden verwijderd uit de openbare ruimte. De burgemeester kan toestemming verlenen voor opslag overnacht van tafels, stoelen, parasols en banken in de openbare ruimte in uitzonderlijke gevallen indien er geen mogelijkheden zijn voor inpandige opslag en de opslag in de openbare ruimte niet onredelijk belast. Dit is alleen mogelijk als het gehele terrasmeubilair de volgende dag voor 12 uur ook daadwerkelijk weer wordt uitgezet. Indien hier niet aan kan worden voldaan is een vrijstelling niet mogelijk.

 • Reclame-uitingen zijn niet toegestaan behalve de in deze beleidsregels genoemde uitzonderingen.

 • Het terrasmeubilair dient te allen tijde binnen terrasgrenzen te blijven.

Stoelen en banken

 • De zitvlakken en rugleuningen, aan beide zijden van stoelen en banken, moeten uitgevoerd zijn in zichtbaar geweven of gevlochten materiaal of ranke houten latten. De toegapaste kleuren voldoen aan de kleurenwaaier. De kleurschakering loopt van crème-wit naar zacht geel, naar donkergrijs, donkerbruin en zwart.

 • Het karakter van de stoelen en banken dient in principe licht, luchtig en rank te zijn en er dient rekening te worden gehouden met het dagelijks opruimen van het terras. Lijnelementen, zoals poten en frames van stoelen en strips aan tafelranden moeten eveneens binnen de kleurstelling passen of deze moeten van chroom of RVS zijn.

Tafels

 • Lijnelementen, zoals poten en frames strips aan tafelranden moeten binnen de kleurstelling passen of deze moeten van chroom of RVS zijn. Het karakter van de stoelen en banken dient in principe licht, luchtig en rank te zijn en er dient rekening te worden gehouden met het dagelijks opruimen van het terras.

 • Uitzondering hierop zijn het tafelblad waar prints en effen materialen zijn toegestaan

 • Statafels zijn toegestaan.

Parasols

 • Parasols dienen effen van kleur te zijn en te voldoen aan de kleurwaaier

 • De burgemeester kan hiervan afwijken, eventueel gehoord de tripartiete commissie. De toestemming kan worden verleend indien er wordt aangesloten op bouwkundige elementen in de gevel of luifel.

 • Reclame-uitingen zijn alleen toegestaan op de volant. De totale hoogte van de reclame mag maximaal 15 cm zijn. Bij parasols zonder volante kan de reclame-uiting van maximaal 15cm bovenop worden afgedrukt.

 • Een parasol heeft één parasolstandaard.

 • Indien gebruik wordt gemaakt van vaste putjes als parasolvoet dienen gemeentelijke aanwijzingen te worden gevolgd met betrekking tot de civieltechnische uitvoering.

Overig meubilair

 • Menuborden zijn klapborden of lessenaars op een voet. De dubbele klapborden zijn maximaal 70 cm breed 100 cm hoog en mogen maximaal 10% branche gebonden reclame bevatten. Op menuborden mag verder uitsluitend eigen waar worden vermeld.

 • De hoogte van de plantenbakken is maximaal 1 meter en de hoogte van het geheel met planten is maximaal 1,5 meter gemeten vanaf maaiveld.

 • Schotten zijn bij voorkeur 1 tot 1,2m hoog, maximaal 1,5 meter. Schotten zijn hoogwaardig uitgevoerd in duurzame materialen en detaillering. Boven de 80 cm (maximaal 1m) is het schot uitgevoerd in transparant materiaal, uitgevoerd in glas of polyethyleen glas.

 • In het geval van gevelterrassen mogen schotten alleen in haakse richting ten opzichte van de gevels en over de diepte van het terras.

 • In het geval van eilandterrassen dient deze ook in haakse richting ten opzichte van de gevel geplaatst te worden. Indien er om specifieke redenen toch meer zijden of hoeken afgebakend dienen te worden gebeurd dat in overleg met en met vrijstelling van de gemeente en bij voorkeur met bloembakken.

 • Heaters en pellet kachels zijn toegestaan (Houd hierbij met name rekening met de voorschriften voor gebruik en opslag van gasflessen en de geldende regels voor geluid.)

 • Buffetkasten Zijn maximaal 200x80x120 cm (lxbxh).

Afmetingen en plaatsing

Algemeen

 • De afmetingen van een terras worden samen met de gemeente bepaald in afweging met overig gebruik openbare ruimte, zoals looplijnen, toegankelijkheid, fietsparkeren, verkeersveiligheid, en ruimtelijke kwaliteit. Er wordt gekeken naar verschillende straatkarakteristieken: zoals aanloopstraten, pleinen, voetgangersgebieden, winkelstraten, basis binnenstad straten. De passende ruimte voor terrassen is maatwerk.

 • In voetgangersgebieden dient een vrije doorgang voor hulpdiensten over te blijven, minimaal 4,0 meter. In de bochten 4,5 meter.

 • De gemeente verdeelt de terrasruimte in voetgangersstraten in geval aan weerszijden van de straat horecaondernemers met terrassen gevestigd zijn.

 • Afwijkingen van de beleidsregels van terrassen dient te worden aangevraagd bij de burgemeester, die daarbij advies kan inwinnen van de tripartiete commissie.

 • Het terras wordt verwijderd als dat in het kader van een evenement nodig is.

Eilandterrassen

 • Eilandterrassen zijn altijd vergunningsplichtig omdat het integraal gewogen moet worden met ander gebruik van de openbare ruimte.

 • De afstand van het beginpunt van dit terras tot de gevel het bijbehorende horecapand is maximaal 20 meter. Afwijkingen hierop kunnen alleen met een afwijkingsverzoek. Daarbij wordt er gelet op toezicht, gebruik en omliggende ondernemers en bewoners.

Gevelterrassen

 • Gevelterrassen zijn in de binnenstad het gehele jaar toegestaan.

  Voor het exploiteren van een terras voor een naastgelegen pand kan vergunning worden aangevraagd bij de burgemeester. Aan de vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • -

   Er is schriftelijk goedkeuring van eigenaar en, indien daarvan sprake is, huurder en/of gebruiker nodig.

  • -

   Het terras moet een meerwaarde opleveren in ruimtelijke kwalitatieve zin.

  • -

   Er dient een plan voor te liggen ten aanzien van opslag van meubilair.

4. Melden of aanvragen van een horecaterras

Als er sprake is van een nieuwe horecaonderneming of een nieuw of te wijzigen terras bij een bestaand horeca inrichting dient de horecaondernemer een vergunning aan te vragen voor het terras tenzij kan worden volstaan met een melding.

Melding

In de volgende gevallen kan worden volstaan met het melden van een terras:

 • 1.

  Terrassen buiten het Bestemmingsplan Binnenstad

 • 2.

  overige gebruikers van de straat, bewoners en ondernemers, niet gehinderd worden in hun gebruik;

  • a.

   De terrassen mogen maximaal 1,5m diep zijn vanaf de gevel. Dit om plintfuncties in de straat makkelijk toegankelijk te houden.

  • b.

   Informeren van overige ondernemers of ondernemersvereniging en bewoners van de straat is verplicht.

  • c.

   Indien er klachten zijn, dient de ondernemers dit zelf moeten oplossen. Gebeurt dit niet, dan zal vervalt het recht op gebruik openbare ruimte ten behoeve van terras op grond van een melding en zal er een vergunning moeten worden aangevraagd.

 • 3.

  de voetgangers genoeg ruimte hebben om comfortabel en naast elkaar te lopen, of voor anders mobielen, te rijden;

  • a.

   De obstakelvrije loopruimte voor de voetganger is 2m. Een aantrekkelijke en comfortabele loopruimte is een rechte of vloeiende lijn in de lengte. Er dient dus voor de vrije ruimte rekening te worden gehouden met borden, haltes, fietsstallingsplaatsen, autoparkeerplaatsen, bomen, plantvakken, andere terrassen, bevoorrading etc.

  • b.

   In geval van weinig voetgangers (maximaal < 100 personen/uur) op het trottoir en voetgangers in één richting kan de obstakelvrije loopruimte strook 1.5m zijn.

  • c.

   In geval van een wandelgebied (een straat zonder trottoir) is de minimale doorgang in het midden van straat 4m, dit in verband met toegang voor hulpverleningsdiensten, bevoorrading en afvoerdiensten.

  • d.

   Als er gevelstoep in de straat is, als zijnde een semi-openbare strook bij het pand, met een geleiding in de bestrating daarvan, is de mogelijkheid voor een gevelterras tot deze geleide-lijn.

 

De melding moet worden gedaan bij de accountmanagers horeca. Dit kan via EZ@groningen.nl, via de post op het horecaspreekuur. De melding is voorzien van naam aanvrager, naam horeca inrichting, adres, omschrijving plaatsing terras en vermelding aantal m2.

Terrasvergunning

In alle andere gevallen dient de exploitant van de horeca inrichting een terrasvergunning aan te vragen. Dit moet via het invullen en indienen van een formulier. Dit formulier vindt u op onze website. Ook daar vindt u meer informatie over de procedure.

Precario

Voor terrassen waarvoor toestemming voor het gebruik is gegeven of die feitelijk in gebruik zijn op gronden in eigendom bij de gemeente is precario verschuldigd. De gemeente heft dit bedrag jaarlijks.

Informatie over de hoogte van het bedrag dat moet worden betaald is te vinden op de website van de gemeente Groningen.

Vereiste informatie omtrent aanvragen voor afwijking van de beleidsregels:

Vormgeving terrasmeubilair

 • -

  Een beschrijving van de situatie;

 • -

  Foto’s van omgeving, gevel en in- en exterieur;

 • -

  Berekeningen/aantallen;

 • -

  Soort meubilair (materiaal);

 • -

  Plattegrond(en) van de horeca-inrichting en terras.

Opslag stoelen en tafels in de openbare ruimte

 • -

  Een beschrijving van de situatie;

 • -

  Foto’s;

 • -

  Berekeningen/aantallen;

 • -

  Soort meubilair (materiaal);

 • -

  Plattegronden van de horeca-inrichting;

 • -

  Woon- logiesfunctie boven horeca-inrichting ja/nee;

 • -

  Locatie waar meubilair gestapeld wordt;

 • -

  Indien van toepassing: locatie waar flessengas opgeslagen wordt.

Deze nota is een uitwerking van artikel 2.27a Exploitatie horecabedrijf van de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009). Deze nota bevat de beleidsregels voor horecaterrassen: heldere en overzichtelijke regels, zodat horecaondernemers en de mensen die de regels moeten handhaven, weten waar ze aan toe zijn. De regels worden voorafgegaan door een korte beschrijving van het beleid.

Toelichting op algemene regels meubilair: kleurenwaaier en voorbeeldmodellen terrasstoelen

 

Al het meubilair in de binnenstad moet passen binnen de voorgeschreven kleurstelling. De keuze hiervoor is gebaseerd op stedenbouwkundig beeld van de stad met haar gele steen. Verder is gekozen voor de natuurlijke kleuren van hout en rotan. De kleurschakering loopt van crème-wit naar zacht geel, naar donkergrijs, donkerbruin en zwart. Binnen deze kleurstelling zoekt de horecaondernemer de stijl die bij zijn onderneming past.

 

Kleurstelling voor terrasmeubilair binnenstad