Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 133310Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Geweigerde reguliere omgevingsvergunning, voor het aanleggen van een nieuw voetpad, Mercuriusweg 12 en 12a in Brummen

Status: geweigerd

Datum verzonden: 19 juni 2018

Locatie: Mercuriusweg 12 en 12a in Brummen

Voor: het aanleggen van een nieuw voetpad

Activiteit(en): Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen

Registratienummer: SXO-2018-0503

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouder, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 27 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen