Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2018, 131725Beschikkingen | aanvraagAangevraagde vergunning nabij Krabbendijkestraat 501

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Krabbendijkestraat 501 (kadastraal perceel CLS00-L-2911), 3084LP, kappen van 17 bomen, 1655 m² bosheesters en 360 m² bosplantsoen met boomvormers, ten behoeve van het bouwrijp maken volgens het Stedenbouwkundig Maten Plan TE-16/00015, d.d. 11-10-2017, voor het project Lage Weide. Conform een nog te maken inrichtingsplan zullen nieuwe bomen worden geplant. (aanvraagdatum 18-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00341)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.