Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 131624Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor IJsselstraat 11 te Empe

Er is op 5 juni 2018 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: IJsselstraat 11 te Empe

Voor: het omzetten van een veehouderij van melkrundvee naar jongvee

Zaakdossier: DOS-2018-049776

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 17 05 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 27 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen