Wijzigen van de Verordening Parkeerbelastingen 2018, gemeente Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam

 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 24 april 2018 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 467) en hetgeen beschreven op pagina 6 en 7 van deze voordracht;

Mede gezien de aangenomen motie van de leden Boomsma, Van der Burg, Van Soest en Kreuger (Gemeenteblad afd. 1, nr. 529);

Gelet op:

 • -

  artikel 169 en artikel 225 van de Gemeentewet;

 • -

  de Verordening Parkeerbelastingen Amsterdam en de daarbij behorende tarieventabel;

 • -

  artikel 45 Experimenten van de Parkeerverordening 2013,

Besluit:

 

 • I.

  Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2018, vastgesteld bij Raadsbesluit van 21 december 2017 (Gemeenteblad 2017-234603)

 

Artikel 1

In Hoofdstuk 1. Tarieven in de Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2018 komt de omschrijving van de vergunninggebieden onder tariefgebied 3 als volgt te luiden:

 

Tariefgebied 3:

Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de vaargeul door het IJ, (2) het midden van de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal, (3) het midden van de Entrepothaven, (4) de oostzijde van het stuk van de Zeeburgerkade dat van noord naar zuid loopt tot aan de rotonde met de Cruquiusweg, (5) de oostzijde van de Th.K. van Loohuizenlaan, (6) het midden van de Nieuwe Vaart, (7) de westzijde van de Veelaan, (8) het zuiden van de Cruquiusweg, (9) een denkbeeldige lijn van het zuiden van de Cruquiusweg tot aan de oostelijke teen van het talud van de spoorlijn Amsterdam CS – Diemen, (10) de oostelijke teen van het talud van de spoorlijn Amsterdam CS – Diemen, (11) de noordwestzijde van het Galileïplantsoen (aan de zuidoostzijde van het huizenblok), (12) het noorden van de Archimedesweg, (13) het midden van de Molenwetering, (14) een denkbeeldige lijn van het midden van de Molenwetering tot aan de noordzijde van de Hugo de Vrieslaan, (15) de noordzijde van de Hugo de Vrieslaan, (16) de westzijde van de Overzichtweg, (17) de oostelijke teen van het talud van de metro-/spoorlijn Amsterdam Amstel – Amsterdam Bijlmer, (18) het midden van de Weespertrekvaart, (19) het midden van de Amstel, (20) de zuidelijke gevel van de Vrijheidslaan, (21) de zuidelijke gevel van het Victorieplein, (22) de zuidelijke gevel van de Rooseveltlaan, (23) een denkbeeldige lijn van het verlengde van de zuidelijke gevel van de Rooseveltlaan tot aan de westzijde van het Europaplein, (24) de westzijde van het Europaplein, (25) de zuidzijde van het Scheldeplein, (26) de zuidzijde van de Wielingenstraat, (27) het midden van de Boerenwetering, (28) een denkbeeldige lijn van het midden van de Boerenwetering naar de noordelijke teen van het talud van de A10 zuid, (29) de noordelijke teen van het talud van de A10 zuid, (30) de westzijde van de Europa Boulevard, (31) het midden van De Boelelaan, (32) het midden van de Buitenveldertselaan, (33) het midden van de Arent Janszoon Ernststraat, (34) de noordzijde van de Overijsselweg, (35) de zuidelijke gevel van de Amstelveenseweg 601 en 627, (36) het midden van de Amstelveenseweg, (37) de noordelijke teen van het talud van de A10 zuid, (38) het midden van de Schinkel, (39) het midden van de Kostverlorenvaart, (40) het midden van het Westelijk Marktkanaal, (41) het midden van de Haarlemmervaart, (42) een denkbeeldige lijn in noordelijke richting ter hoogte van het westen van de schoolwerktuinen tot aan de zuidzijde van de spoorlijn Amsterdam Sloterdijk – Amsterdam CS, (43) de zuidzijde van de zuidelijke spoorlijn Amsterdam-Sloterdijk – Amsterdam CS, (44) de oostzijde van de bebouwing aan de Contactweg, (45) de zuidzijde van de noordelijke spoorlijn Amsterdam Sloterdijk – Amsterdam CS, (46) de noordzijde van de Nieuwe Hemweg, (47) de noordzijde van de Transformatorweg, (48) de zuidzijde van de Nieuwe Hemweg, (49) de noordwestzijde van het volkstuincomplex Zonnehoek tot aan de Archangelkade, (50) de westzijde van de Archangelkade (langs de bebouwing van het westelijke bedrijventerrein), (51) het verlengde van de westzijde van de Archangelkade tot aan de oever van de Mercuriushaven en (52) het midden van de Mercuriushaven en het gebied bestaande uit de adressen: Asterweg 149, Badhuiskade, Betteryparkstraat, Bercylaan, Bundlaan, Buiksloterweg 5 t/m 57, Céramiquelaan, IJpromenade, Docklandsweg, Hammerbystraat, King’s Dockstraat, , Kitsilanostraat, Lidostraat, Overhoeksplein, Princes Dockstraat, Spadinalaan, Kogeldistelstraat, Melkdistelstraat, Akkerdistelstraat 2-34, Mariadistelkade, Driedistelstraat, Kruldistelstraat en Speerdistelstraat met uitsluiting van de tariefgebieden 1 en 2.

 

Artikel 2

In Hoofdstuk 1. Tarieven in de Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2018 komt de omschrijving van de vergunninggebieden onder tariefgebied 7 onder III als volgt te luiden:

 

Het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het water langs Kraanspoor, denkbeeldig doorgetrokken tot de noordzijde van de TT Vasumweg, (2) de noordzijde van de TT Vasumweg, (3) bij kruising TT. Vasumweg en MT. Lincolnweg lands de westzijde van de Klaprozenweg, (4) de noordzijde van de Klaprozenweg, (5) vanaf Klaprozenweg richting het noorden langs de gevel van het stroomdistributiestation (Klaprozenweg 58) (6) de noordelijke berm van Metaalbewerkersweg (7) de oostelijke berm van de Vuurwerkerweg langs de Floraweg tot aan de Klimopweg (8) de westelijke berm van de Klimopweg tot aan de Klaprozenweg (9) het midden van de Klaprozenweg tot aan Papaverweg (11) het midden van de Papaverweg tot aan kruising Papaverhoek ter hoogte van huisnummer 1-3, (12) langs de zuidelijke berm van Papaverhoek tot aan het midden van de Distelhaven, (13) door het Buiksloterkanaal tot aan het IJ en (14) alle huisnummers van de Buiksloterbreek met uitzondering van de adressen: Asterweg 149, Badhuiskade, Betteryparkstraat, Bercylaan, Bundlaan, Céramiquelaan, IJpromenade, Docklandsweg, Hammerbystraat, King’s Dockstraat, Kitsilanostraat, Lidostraat, Overhoeksplein, Princes Dockstraat, Spadinalaan, Kogeldistelstraat, Melkdistelstraat, Akkerdistelstraat 2-34, Mariadistelkade, Driedistelstraat, Kruldistelstraat, Speerdistelstraat en Buiksloterweg 5 t/m 57.

 

Artikel 3

In Hoofdstuk 1. Tarieven in de Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2018 komt de omschrijving van de 10-cent-tariefgebieden als volgt te luiden:

 

10-cent-tariefgebieden:

10-cent-tariefgebieden zijn qua ruimte en qua tijd (parkeerduurbeperking) begrensd. Ruimtelijk vallen de gebieden samen met delen van tariefgebieden 1 tot en met 6. De onderscheidenlijke parkeerduurbeperkingen worden aangegeven in het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders.

 

 • I.

  Het gebied bevattende de parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten zuiden van de kruising Kruislaan/Radioweg;

 • II.

  De parkeerplaatsen op de Radioweg ten zuidoosten van de Kruislaan;

 • III.

  De parkeerplaatsen aan het Voorlandpad (inclusief het parkeerterrein) ten noordoosten van de Radioweg (fietspad);

 • IV.

  Het gebied bevattende de Van Woustraat;

 • V.

  Het gebied bevattende de Ceintuurbaan tussen de Boerenwetering en het Sarphatipark;

 • VI.

  Het gebied bevattende de Ferdinand Bolstraat tussen Ceintuurbaan en Cornelis Troostplein, inclusief de oneven nummers van het Cornelis Troostplein;

 • VII.

  Het gebied bevattende de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Apollolaan;

 • VIII.

  Het gebied bevattende de Zeilstraat en de Hoofddorpweg;

 • IX.

  Het gebied bevattende het parkeerterrein bij de Transformatorweg 6 en 10;

 • X.

  Het gebied dat bestaat uit het gedeelte Spaarndammerdijk vanaf het Overbrakerpad in westelijke richting, uitsluitend op het grondgebied van Westerpark;

 • XI.

  Het gebied bevattende de Rijnstraat;

 • XII.

  Het gebied bevattende de Maasstraat van de nummers 2 t/m 156 en 1 t/m 151;

 • XIII.

  Het gebied bevattende de Scheldestraat;

 • XIV.

  Jan Tooropstraat tussen de Postjesweg en de Marius Bauerstraat;

 • XV.

  Het gebied bevattende (1) de westkant van de Johan Huizingalaan tussen de Pieter Calandlaan en de Louis Bouwmeesterstraat en (2) de zuidkant van de Pieter Calandlaan tussen de Jacques Veltmanstraat en de Johan Huizingalaan;

 • XVI.

  Het gebied bevattende (1) het parkeerterrein aan de Rijswijkstraat tussen het A10-talud en het Delflandplein en (2) de parkeerterreinen aan de Voorburgstraat aan de kant van het Delflandplein;

 • XVII.

  Het gebied bevattende de parkeervakken in het noordelijk deel van de Van Ollefenstraat waarbij de grens ligt in oost-west richting ter hoogte van de voetgangerspassage tot het Sierplein.

 • XVIII.

  Het gebied bevattende de parkeervakken op de oneven zijde van de Johan Huizingalaan ter hoogte van de nummers 179 tot 195 (tussen de Pieter Calandlaan en de Cornelis Lelylaan);

 • XIX.

  De Fizeaustraat voor zover gelegen ten zuidoosten van de brug die is gelegen tussen de adressen Fizeaustraat 35 en Fizeaustraat 37;

 • XX.

  De Kruislaan voor zover gelegen ten zuidwesten van de Gooiseweg;

 • XXI.

  Het Drie Burgpad;

 • XXII.

  De oostelijke zijde van het Olympiaplein uitsluitend op de parkeerplaatsen aan de zijde van de sportvelden Olympiaplein;

 

Artikel 4

In Hoofdstuk 2. Vergunningen, vergunninggebieden en -tarieven, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2018 komt de omschrijving van de vergunninggebieden onder stadsdeel Noord als volgt te luiden:

 

Stadsdeel Noord

Vergunninggebied Noord-1, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) vanaf IJdoornlaan het midden van het fietspad ten westen van flats met adres H. Cleyndertweg oneven huisnummers 1 t/m 873, (2) tot aan de denkbeeldige lijn doorgetrokken vanuit de J.H. van Heekweg richting het noordwesten inclusief het parkeerterrein behorende bij de flat met adres H. Cleyndertweg 661 t/m 873, (3) de zuidwestberm van de J.H. van Heekweg, (4) het midden van waterpartij De Wieden, vanaf brug 949 in de Th. Weeversweg tot aan de brug 953 in de IJdoornlaan, (5) de middenas van de IJdoornlaan, tot aan het fietspad ten westen van de flats H.Cleyndertweg, inclusief de parkeerplaatsen onder het viaduct ter hoogte van het water De Wieden.

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Vergunninggebied Noord-2, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de Nieuwe Leeuwarderweg (tussen de straten Nieuwe Purmerweg en het water ten noorden van noordgevel Loenermark 632-646, (2) het midden van het water ten noorden van Loenermark 632-646 tot aan het fietspad Loenermark, (3) de noordberm van de Loenermark, tussen fietspad en rotonde Waddenweg, (4) de noordoost kant van de weg Buikslotermeerplein, inclusief de 25 langs-parkeerplaatsen aan de noordzijde van deze weg ter hoogte van de even huisnummers Buikslotermeerplein 98 t/m 116, 152 t/m 158 en 306 t/m 320), (5) de doorgetrokken denkbeeldige rechte lijn vanuit de TH Weeversweg naar het zuiden, (6) het midden van het water De Wieden tussen Het Hoogt en de Buikslotermeerdijk (tussen de straten T.H. Weeversweg en Nieuwe Purmerweg) en (7) de noordelijke berm van de Nieuwe Purmerweg. In dit gebied vallen tevens de 40 woningen boven parkeergarage De Opgang (Buikslotermeerplein 224 t/m 246, 248A t/m 248L, 250A t/m 250L, 252A t/m 252L, 254A t/m 254L en 262) en het adres Buikslotermeerplein 2000 (Stadsdeelkantoor).

 

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Vergunninggebied Noord-4, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de middenas van de IJdoornlaan, exclusief de parkeerplaatsen onder het viaduct ter hoogte van het water De Wieden, (2) de oostelijke berm van de T.H. Weeversweg, (3) de noordoostkant van de weg Buikslotermeerplein, exclusief de 25 langs-parkeerplaatsen aan de noordzijde van deze weg ter hoogte van de even huisnummers Buikslotermeerplein 98 t/m 116, 152 t/m 158 en 320, (4) de noordelijke berm van de Loenermark en (5) het fietspad tussen Loenermark en IJdoornlaan.

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Vergunningebied Noord-5, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het water langs Kraanspoor, denkbeeldig doorgetrokken tot de middenas van de TT Vasumweg, (2) de middenas van de TT Vasumweg in zuidoostelijke richting , (3) bij kruising TT. Vasumweg en MT. Lincolnweg langs de middenas van de Klaprozenweg, (4) de middenas van de Klaprozenweg in zuidoostelijke richting, (5) vanaf Klaprozen weg richting het noorden langs de gevel van het stroomdistributiestation (Klaprozenweg 58) (6) de noordelijke berm van Metaalbewerkersweg (7) de oostelijke berm van de Vuurwerkerweg langs het midden van de Floraweg tot aan de Klimopweg (8) de westelijke berm van de Klimopweg tot aan de Klaprozenweg (9) het midden van de Klaprozenweg tot aan Papaverweg (10) het midden van de Papaverweg tot aan kruising Papaverhoek ter hoogte van huisnummer 1-3 (11) langs de middenas van Papaverhoek tot aan het midden van de Distelhaven, (12) door het Buiksloterkanaal tot aan het IJ en (13) alle huisnummers van de Buiksloterbreek.

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Vergunningebied Noord-6, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het IJ, (2) het Buiksloterkanaal, (3) de Distelhaven, (4) de middenas van de Papaverweg tot aan de kruising Papaverhoek en Papaverweg ter hoogte van huisnummers 1-3, (5) de Papaverweg naar de Klaprozenweg, (6) de middenas van de Klaprozenweg (7) de westelijke berm van de Klimopweg tot aan de Floraweg, (8) de Floraweg, (9) de oostelijke berm van de Vuurwerkerweg tot aan de Metaalbewerkerweg, (10) over de Buiksloterdijk in oostelijke richting tot aan de Marjoleinstraat exclusief de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Marjoleinstraat, (11) langs het fietspad ten zuiden van de Buiksloterdijk tot aan het Noordhollandsch Kanaal en (12) door het Noordhollandsch Kanaal tot aan het IJ.

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Vergunningebied Noord-7, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het IJ, (2) het midden van het Noord-Hollandsch Kanaal, (3) het midden van de Johan van Hasseltweg tot aan de Adelaarsweg, (4) de noordwestelijke berm van de Adelaarsweg tot aan de Meeuwenlaan, (5) de oostzijde van de Meeuwenlaan inclusief ventweg, inclusief huisnummers Meeuwenlaan 132 en 134, (6) zuidzijde Vliegenbos tot aan de Zamenhofstraat, (7) de westelijke berm van de Zamenhofstraat, tussen Nieuwendammerkade en de G.J. Ketjenweg, (8) het midden van de Zamenhofstraat, tussen G.J. Ketjenweg en de 6e Vogelstraat, (9) het midden van de 6e Vogelstraat inclusief parkeerplaatsen oostzijde, (10) de zuidzijde van de Vogelkade, (11) via het zuidwestelijke gelegen fietspad langs de Meeuwenlaan en (12) de westelijke berm van de Motorkade denkbeeldig doorgetrokken tot aan het IJ.

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Vergunningebied Noord-8, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het IJ, (2) westelijke berm van de Motorkade, (3) het zuidwestelijke gelegen fietspad langs de Meeuwenlaan, (4) de zuidzijde van de Vogelkade, (5) midden van de 6e Vogelstraat exclusief parkeerplaatsen oostzijde , (6) het midden van de Zamenhofstraat, tussen G.T. Ketjenweg en de 6e Vogelstraat, (7) de westelijke berm van de G.T. Ketjenweg tot de Nieuwendammerkade, (8) de oostelijke berm van de G.T. Ketjenweg vanaf de Nieuwendammerkade (9) midden van het Johan van Hasseltkanaal-Oost en (10) het midden van het IJ.

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Vergunningebied Noord-9, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) vanaf de IJdoornlaan langs de oostzijde van begraafplaats de Nieuwe Noorder door het midden van het water, ten westen van de G.J. Scheurleerweg tot aan ingang tunnel onder Ringweg A10 (2) de noordoostelijke berm H. Stolleplantsoen tot aan de B. Merkelbachsingel, (3) de oostelijke berm B. Merkelbachsingel tot aan de IJdoornlaan en (4) langs de IJdoornlaan tot aan begraafplaats Nieuwe Noorder en tevens het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door (5) vanaf de noordelijke berm Nieuwe Purmerweg langs de oostelijke berm van de Buikslotermeerdijk, (6) ten noorden van Buikslotermeerdijk 51 langs de westelijke berm Buikslotermeerdijk tot aan de IJdoornlaan, (7) langs de IJdoornlaan tot aan de B. Merkelbachsingel, (8) de oostelijke berm B. Merkelbachsingel tot aan de afrit A10, (9) langs afrit A10 tot aan de Nieuwe Leeuwarderweg, (10) door het midden van de Nieuwe Leeuwarderweg tot aan de IJdoornlaan, (11) IJdoornlaan tot aan viaduct bij fietspad Loenermark, (12) fietspad Loenermark tot aan noordgevel Loenermark 632-646, (13) door het midden van het water tot aan midden Nieuwe Leeuwarderweg, (14) langs Nieuwe Leeuwarderweg tot aan Nieuwe Purmerweg en (15) langs de noordelijke berm van Nieuwe Purmerweg tot aan de kruising met Buikslotermeerdijk, met uitzondering van het adres Buikslotermeerplein 2000 (Stadsdeelkantoor).

 

Het tarief voor de eerste bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden €15,00

Het tarief voor de tweede en volgende bewonersvergunning bedraagt hier per zes maanden € 22,50

Het tarief bedrijfsvergunning bedraagt hier per zes maanden € 24,00

 

Artikel 5

In Hoofdstuk 6 Tarieven van parkeerrechten onder 6.5 Het tarief voor parkeerrechten op basis van de bezoekersvergunning zoals bedoeld in artikel 26, eerste lid onder b van de Parkeerverordening 2013 komen de tarieven in Vergunninggebied Noord-5 als volgt te luiden:

 

Vergunninggebied Noord-5 (NRD-5)

In tariefgebied 5……………………€ 1,50 per 60 minuten

in tariefgebied 7.............................. € 0,65 per 60 minuten

 

Artikel 6

In Hoofdstuk 6A. Tarieven van parkeerrechten in het kader van experimenten, zoals bedoeld in art. 45 van de Parkeerverordening 2013 komt het experiment onder 6A.3 Het experiment fiscaal belanghebbenden parkeren in de Prinses Irenebuurt te vervallen, omdat per 16 april 2018 betaald parkeren is ingevoerd in de Prinses Irenebuurt, conform het Collegebesluit van 19 december 2017.

 

Artikel 7

Door het vervallen van het experiment onder 6A.3 wordt de verdere nummering onder hoofdstuk 6A aangepast en komt als volgt te luiden:

 

6A.3 E-taxi-parkeervergunning (EP), waarvoor het gebied alle parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Amsterdam betreft die zich bevinden binnen de tariefgebieden zoals omschreven in deze verordening en zijn voorzien van het bord conform model E8 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, met het onderbord met de tekst 'opladen elektrisch voertuig':

 

Het tarief bedraagt hier per 6 maanden € 45,00

 

6A. 4 Ondernemersjaarkaart -beperkt, geldig op maandag t/m vrijdag, van 09:00 tot 19:00 uur:

 

 • a

  Voor de tariefgebieden 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 tezamen: € 2.915,00

 • b

  voor de tariefgebieden 2, 3, 4, 5, 6 en 7 tezamen: € 2.332,00

 • c

  voor de tariefgebieden 3, 4, 5, 6 en 7 tezamen: € 1.749,00

 • d

  voor de tariefgebieden 4, 5, 6 en 7 tezamen: € 1.164,00

 

 • II.

  Te bepalen dat de besluiten onder I. worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en in werking treden op 1 juli 2018.

   

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 6 juni 2018.

De plv.voorzitter

mr. drs. R.K. Torn

De raadsgriffier

mr. M. Pe MEC

Naar boven