Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129942BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Vanzölf saomen! Beleidsplan sociaal domein 2017-2020, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 09 februari 2017 de Vanzölf saomen! Beleidsplan sociaal domein 2017-2020 vastgesteld.

 

Op 1 januari 2015 hebben we de oude structuren en werkwijzen in het sociaal domein grotendeels losgelaten. Samen met onze partners hebben we de problematiek in de vier leefgebieden geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyses en statistische gegevens hebben we per leefgebied gericht en stevig ingezet op de doorontwikkeling van het sociaal domein. De stichting Sociale teams Borger-Odoorn heeft een belangrijke positie in de samenleving verworven. Deze stichting vormt de spil in het sociaal domein.

 

In ‘De gemeente als nuchtere noaber – beleidsplan sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2015-2016’ hebben wij de relatie met onze inwoners benoemd als die van ‘nuchtere noaber’. Van onze inwoners verwachten wij eigen kracht, eigen inzet en samen-redzaamheid. In noaberschap: zaken samen aanpakken. Met de wetenschap dat er, zeker in het begin, af en toe zaken ‘fout’ zouden gaan. Maar ook dan willen we als nuchtere noabers met elkaar omgaan. Concreet: steeds samen proberen tot een passende oplossing te komen. De focus op samenwerking komt ook weer tot uitdrukking in de titel –bedacht met hulp van Huus van de Taol – van dit plan: vanzölf saomen!

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.