Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129941BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Tegemoetkoming chronisch zieken, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 09 januari 2018 de Tegemoetkoming chronisch zieken vastgesteld.

 

De evaluatie van de “oude” regeling heeft geleid tot een herziene/aangepaste regeling ‘tegemoetkoming chronisch zieken en mensen met een beperking’. De nieuwe regeling is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en/of een beperking, die 18 jaar of ouder zijn en inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. Het inkomen van aanvrager mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is op haar/zijn situatie. Het vermogen is niet van belang voor het eventueel recht op een tegemoetkoming. De tegemoetkoming bedraagt € 300,-- per jaar.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.