Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129940BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Protocol voor het verhalen van schade toegebracht door derden aan bomen en beplanting van de gemeente Borger-Odoorn, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 11 oktober 2016 het Protocol voor het verhalen van schade toegebracht door derden aan bomen en beplanting van de gemeente Borger-Odoorn vastgesteld.

 

De gemeente wordt met enige regelmaat geconfronteerd met allerlei mogelijke schades, die door derden aan haar eigendommen wordt toegebracht. Voorbeelden hiervan zijn schades aan straatmeubilair zoals bankjes, verkeersborden, straatnaamborden, hekwerken e.d., maar ook schade aan bomen en andere beplanting. Het kan gaan om vernieling en/of vandalisme, maar ook kan sprake zijn van aanrijschade in verkeerssituaties. Ook komt het voor, dat op een meer onbewuste wijze schade wordt aangebracht aan gemeente-eigendommen. De veroorzakers daarvan kunnen aansprakelijk zijn voor schadevergoeding.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.