Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129938BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Gebiedsontwikkelingsprogramma leefgebied De Monden, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 28 oktober 2014 Gebiedsontwikkelingsprogramma leefgebied De Monden vastgesteld.

 

Het gebiedsontwikkelingsprogramma wil ontwikkelingen en activiteiten schetsen die van belang zijn voor De Monden. Bovendien wil het, ook op grond van vele gesprekken met inwoners en professionals en op grond van onderzoeken en een inspraakprocedure, aangeven wat de te verwachten ontwikkelingen en mogelijkheden zijn. Daarop is een gemeenschappelijke visie ontwikkeld voor het gebied. In dit programma gaat het daarbij niet om ruimtelijke ordening en bestemmingsplan technische zaken maar vooral om wonen en welzijn in brede zin. Uit verschillende onderzoeken en analyses blijkt dat dit zaken zijn die aandacht verdienen in De Monden. Maar laten we daarbij vooral niet de positieve zaken in het gebied uit het oog verliezen. En waar dat kan die kwaliteiten verder benutten. Wonen en welzijn zijn aanvullende onderwerpen die niet nadrukkelijk uit de dorpsanalyses zijn gekomen. Soms zijn de onderwerpen in dit programma meer algemeen van aard, soms met concrete projecten, activiteiten en maatregelen. Dat is ook een doel van dit programma: laten zien wat er loopt en wie wat gaat doen.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.