Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129937BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels Economisch actieplan"het werk is nooit af"' Borger-Odoorn 2018-2020, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 08 februari 2018 Economisch actieplan"het werk is nooit af"' Borger-Odoorn 2018-2020 vastgesteld.

 

Het huidige economische beleidsplan “vernieuwend verbinden” is in 2012, midden in de crisisjaren, opgesteld. Een periode waarin veel bedrijven het moeilijk hadden en waarin veel werknemers hun baan verloren zagen gaan. Een deel van hen probeert nu als “zelfstandige zonder personeel” (zzp) een nieuw bestaan op te bouwen. Inmiddels bestaat meer dan de helft van alle lokale bedrijvigheid in Borger-Odoorn uit zzp’ers. Een plattelandsgemeente als Borger-Odoorn biedt voor deze doelgroep goede kansen om te ondernemen. Voldoende betaalbare ruimte en een aangename leefomgeving spelen een rol in de toename van kleine ondernemers, ook komende vanuit andere delen van het land. Uiteraard zijn er ook knelpunten zoals een krimpende en ontgroenende beroepsbevolking en het achterblijven van digitale ontsluiting van het buitengebied.

 

In dit actieplan wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente zich met de lokale economie bezighoudt. In hoofdstuk 2 volgt een korte schets van de huidige stand van zaken, in hoofdstuk 3 gevolgd door uitgangspunten van het beleid. Daarna volgt de evaluatie van het economisch beleidsplan 2012 en informatie uit twee recente bijeenkomsten met ondernemers en een enquête onder zzp’ers. Deze twee hoofdstukken vormen de kern voor het actieplan 2018-2020.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.