Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129753BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Bibliotheken in Borger-Odoorn 2017-2020, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 19 januari 2017 Bibliotheken in Borger-Odoorn 2017-2020 vastgesteld.

 

Een schets van de lokale opgave met betrekking tot bibliotheekwerk voor de komende vier jaar. De nota vormt een leidraad voor het beleid ten aanzien van de bibliotheekfunctie, als onderdeel van het cultuurbeleid en als ondersteunend beleid met betrekking tot het sociaal domein.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.