Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129751BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 06 mei 2015 het Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen vastgesteld.

 

Alle beoordelingen worden in beginsel gedaan op basis van dit puntensysteem. Daarbij is het van belang dat zowel voor gemeentelijke als voor particuliere bomen dezelfde toetsingscriteria gehanteerd worden. Op basis van waardering van verschillende criteria wordt aan het bomenbelang punten toegekend, alsmede aan het verwijderingsbelang. Hierbij zij opgemerkt dat het bomenbelang en overlastbelang per zaak nader beoordeeld moet worden aan de hand van feiten in het veld. De weging van het bomenbelang en het verwijderingsbelang vindt vervolgens plaats door een puntenvergelijking.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.