Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129747BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Beleid standplaatsen gemeente Borger-Odoorn, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 17 december 2013 Beleid standplaatsen gemeente Borger-Odoorn vastgesteld.

 

Het aanbieden van goederen vanaf standplaatsen is een geregeld voorkomende vorm van economische activiteit in onze gemeente. Met name in een plattelandsgemeente als Borger-Odoorn wordt door middel van dergelijke activiteiten (voor een deel) voorzien in de behoeften van de inwoners en zijn ze derhalve van belang voor de leefbaarheid. Uitgangspunt in het standplaatsenbeleid is nadrukkelijk niet alleen de weigeringsgrondengerelateerde aspecten in ogenschouw te nemen, maar vooral ook te kijken naar die zaken die een bijdrage leveren aan de lokale economie en de leefbaarheid van onze gemeente. Het beleidsplan is belangrijk voor de praktische benadering van de binnenkomende aanvragen voor een standplaatsvergunning..

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.