Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2018, 129745BeleidsregelsGemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels uitritten, ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 10 augustus 2011 Beleidsregels uitritten vastgesteld.

 

Beleidsregels voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een uitweg of voor het verandering brengen in een bestaande uitweg naar de weg. Om te bepalen of aan een verzoek om omgevingsvergunning voor (het veranderen van ) een uitweg medewerking kan worden verleend of geweigerd zal per aanvraag ook aan de volgende beleidsregels worden getoetst. Deze beleidsregels zijn richtlijnen. Bijzondere gevallen of bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven om gemotiveerd van de beleidsregels af te wijken ten gunste van een aanvrager. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten daarbij in acht worden genomen.

 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

De beleidsregel ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. De beleidsregel is in te zien bij het Klantcontactcentrum.