Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 128882Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Strandweg ongenummerd tussen de Pier en de Gevers Deynootweg te Den Haag

Algemene informatie

Het aanleggen van een grondwerende constructie aan de Strandweg ongenummerd tussen de Pier en de Gevers Deynootweg ten behoeve van de nieuw aan te leggen Noord Boulevard met bijbehorende voorzieningen

 

Ons kenmerk: 201802896

Categorie:

  • -

    Bouwen

  • -

    (Tijdelijke) buitenplanse ontheffing

Stadsdeel:

  • -

    Scheveningen

Locatie(s)

Strandweg ongenummerd tussen de Pier en de Gevers Deynootweg

Ontvangstdatum aanvraag:

13 februari 2018

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.