Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vervoerregio Amsterdam (tiende wijziging)

Z-2017/017608

 

De raad van gemeente Amstelveen,

gezien het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017;

besluit in te stemmen met de tiende wijziging van de GR Vervoerregio Amsterdam betreffende de naamswijziging (van Stadsregio naar Vervoerregio) en aanpassing van de financiële bepalingen verband houdende met de geconcentreerde verkeer- en vervoertaken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2017.

De griffier

drs. M.C.C. Philips

De voorzitter

drs. M.M. van ’t Veld

Naar boven