Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 126709

Gepubliceerd op 15 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ruimtelijke motivering Renovatie en uitbreiding Koning Willem 1 College Fase A Onderwijsboulevard 3, ruimtelijke motivering

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de ruimtelijke motivering Renovatie en uitbreiding Koning Willem 1 College Fase A Onderwijsboulevard 3 met ingang van 18 juni 2018 gedurende twee weken ter inzage ligt. Voor de uitbreiding van het Koning Willem 1 College aan de Onderwijsboulevard 3 is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. In de ruimtelijke onderbouwing motiveert het college deze afwijking. De grenzen van het plan betreft de gronden van de Onderwijsboulevard 3 inclusief gronden aan de voorzijde, gelegen op het plein aan de zijde van de Onderwijsboulevard.

 

Inloopavond

Op donderdag 21 juni 2018 is er een inloopavond over dit plan. Deze vindt plaats in het Koning Willem 1 College, Onderwijsboulevard 3, van 19.00 tot 20.30 uur. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt binnen deze tijd binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er wordt geen presentatie gegeven.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren.

 

Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8040436.

  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/scB06.aspx).

  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw H.V. (Hester) Dijkman, tel. (073) 615 98 22.

 

De ruimtelijke motivering ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl