Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 124950Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 1 grove den op de locatie Prinses Mariannelaan 2 in Eerbeek

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 7 juni 2018

Locatie: Prinses Mariannelaan 2 in Eerbeek

Voor: het kappen van 1 grove den

Activiteit(en): Kap

Registratienummer: SXO-2018-0583

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

Brummen, 13 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen