Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 12387Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het realiseren van een nieuwe oprit op de locatie Havikstraat 22 in Brummen

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 16 januari 2018

Locatie: Havikstraat 22 in Brummen

Voor: het realiseren van een nieuwe oprit

Activiteit(en): Inrit/Uitweg

Registratienummer: SXO-2018-0049

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

Brummen, 24 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen