Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 123762

Gepubliceerd op 12 juni 2018 09:02
Inhoudsopgave

Anterieure grondexploitatieovereenkomst bij een buitenplanse ontheffing project De Monseigneur, Mgr. Nolenslaan 12 te Den Haag

Burgemeester en wethouders hebben conform artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de financiële bijdrage aan de grondexploitatie door ontwikkelaar voor de gemeente en de verrekening van eventuele schade die op grond van artikel 6:1 Wro voor vergoeding in aanmerking zou komen, voortvloeiende uit de ontwikkeling die de ontwikkelaar wenst te realiseren.

Meer informatie

Voor meer informatie en het inzien van een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Grondzaken, telefoon: (070) - 353 78 01.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl