Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van de bestemming ten behoeve van gemeenschappelijke ruimte, Verdilaan 97, 3208 NH Spijkenisse

Waar

Verdilaan 97, 3208 NH Spijkenisse.

Omschrijving

Het wijzigen van de bestemming ten behoeve van gemeenschappelijke ruimte.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20180160.

Datum ontvangst

12 april 2018.

Datum besluit

28 mei 2018.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven