Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Beverveen 150, 3205 AH Spijkenisse

Waar

Beverveen 150, 3205 AH Spijkenisse.

Omschrijving

Het plaatsen van een dakkapel.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20180169.

Datum ontvangst

17 april 2018.

Datum besluit

28 mei 2018.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven