Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2018, 122169Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’

Burgemeester en wethouders hebben op 5 juni 2018 het ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’ vastgesteld.

In het Actieplan staan maatregelen om het wegverkeerslawaai te verminderen. Hiermee wil de gemeente het aantal Stadjers dat (ernstige) hinder ervaart door wegverkeerslawaai of hierdoor last heeft van slaapverstoring, verminderen. In het Actieplan staat een overzicht van de circa 1.800 woningen met een relatief hoge geluidbelasting. Deze woningen zijn gelegen aan 32 verschillende wegen. Waar mogelijk zullen per weg maatregelen worden getroffen om de situatie bij deze woningen op termijn te verbeteren. Denk hierbij aan verkeersmaatregelen, aan stil asfalt en/of aan de toepassing van de saneringsregeling van de Wet geluidhinder.

 

Het Actieplan is gebaseerd op de ‘Geluidkaarten 2016 gemeente Groningen’. Op deze kaarten is aan de hand van kleuren te zien hoe hoog de geluidbelasting is op woningen. Er zijn geluidkaarten voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Het Actieplan van de gemeente gaat alleen over wegverkeerslawaai omdat er in Groningen geen knelpunten zijn met industrielawaai en spoorweglawaai.

 

Het Actieplan is opgesteld op grond van de Wet milieubeheer artikel 11.11 t/m artikel 11.15.

 

Het ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’ en de geluidkaarten zijn te vinden op https://gemeente.groningen.nl/geluidkaarten.

 

Het Actieplan ligt van 14 juni 2018 t/m 25 juli 2018 tevens ter inzage bij het gemeentelijke Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur zonder afspraak en op werkdagen van 14.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.

 

Voor vragen over het Actieplan kunt u contact opnemen met de Vakdirectie Stadsontwikkeling van de gemeente via het telefoonnummer 14 050.

 

Groningen, 13 juni 2018