Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2018, 121879Overige besluiten van algemene strekkingBeschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

 

Week nr. 24-2018

 

Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

 

Naam  

Geboren

Uitgeschreven per

J.G.R.E. Jacobus

17-09-1990

31-01-2018

Viszlay

21-01-1988

16-04-2018

Z. Závodská

29-04-1997

16-04-2018

C.B. Naarden

14-11-1968

17-04-2018

R. Brandenburg

23-12-1979

17-04-2018

P.A. Teuben

26-06-1991

13-03-2018

Mevr. D. Remmers met kind

18-02-1990

16-03-2018

D. Barillari

26-11-1979

15-03-2018

H.N. Duong

09-08-1985

15-03-2018

M.R. Servais

14-05-1993

05-03-2018

M. Brouwer

01-10-1974

14-03-2018

T. Verhoeven

30-06-1982

14-03-2018

J.E. Tuinfort

12-10-1965

01-02-2018

H.U. Pfeil

23-04-1946

06-02-2018

M. Stehmann

06-12-1951

06-02-2018

J. Pereboom

11-04-1986

06-02-2018

H. Nawab

21-02-1981

26-02-2018

B. Groeneveld

11-02-1989

22-02-2018

S. Maftouhi

13-04-1979

22-02-2018

Ü. Balci

14-01-1985

05-02-2018

T.J.C. Roberts

22-04-1991

26-02-2018

N. de Voogd

31-01-1991

27-02-2018

J.C. Bonnet Naranjo

18-11-1971

06-02-2018

D. Zikking

20-08-1985

12-02-2018

D.J. Geelen

22-02-1969

12-02-2018

D. Seeber

27-12-1982

13-02-2018

Ö. Akbay met kind

11-07-1993

13-02-2018

M.G.S. Sailolin

05-10-1973

06-03-2018

R.L.H. van den Berg

11-12-1995

06-03-2018

T.E. Rumenov

16-07-1994

27-02-2018

R.E. Abendanon

19-06-1951

27-02-2018

N. Ilincescu

02-12-1985

28-02-2018

W.H.G. Buijs

04-04-1956

15-02-2018

N.N. de Haak

17-12-1980

13-03-2018

S. Galadi

28-02-1995

04-01-2018

X.S. Schimmel met kind

27-08-1986

19-03-2018

D. Keizer

05-09-1972

19-03-2018

K.Ahmed-Abban

11-12-1970

13-03-2018

W.A. Hijrat

21-11-1961

28-12-2017

F.H. Hijrat

02-08-1968

28-12-2017

S.A. Taylor

07-09-1976

05-03-2018

J.R. Voogel

09-04-1994

11-01-2018

D.C.E. van Maldegem

18-01-1991

26-03-2018

 

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het is voor burgers mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als organisatie/advocaat kunt u ook een bezwaarschrift indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van eHerkenning.

Tevens kan een bezwaarschrift per post worden ingediend.

Het bezwaarschrift dient dan te worden gericht aan de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd.

Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op https://mijn.overheid.nl.