Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 12172Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het gebruiken van de garage als theehuis op de locatie Heimeriete 11 in Hall

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 14 januari 2018

Locatie: Heimeriete 11 in Hall

Voor: het gebruiken van de garage als theehuis

Activiteit(en): Handelen in strijd met regels RO

Registratienummer: SXO-2018-0046

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

Brummen, 24 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen