Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2018, 120707Plannen | ruimtelijkCoudewater (golfbaan en erven), voorontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Coudewater (golfbaan en erven)’ (NL.IMRO.0796.0002386-1201) met ingang van 11 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld. Na vaststelling van de structuurvisie hebben gemeente ‘s-Hertogenbosch, Stichting Golfclub Rosmalen en GGZ Oost-Brabant een bestemmingsplan voorbereid voor het deelgebied Kampenlandschap, met een golfbaan en 20 tot 25 woningen aan de Peter de Gorterstraat. Centraal in het plan staan behoud, herstel en versterking van het kampenlandschap. Op 5 juni 2018 hebben burgemeester en wethouders besloten over de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Coudewater (golfbaan en erven)’.

 

Inloopavond

Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Stichting Golfclub Rosmalen en GGZ Oost-Brabant nodigen u uit voor een inloopavond op maandag 25 juni 2018. U kunt die avond tussen 18.30 en 20.30 uur binnenlopen op het moment dat u het beste uitkomt. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de golfclub en GGZ Oost-Brabant aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wilt u meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan, dan bent u van harte uitgenodigd:

 

Datum: maandag 25 juni 2018

Waar: Danscentrum Rosmalen

Landgoed Coudewater

Berlicumseweg 8a

Gebouw De Uythof

Tijd: vanaf 18:30 tot 20:30 uur

 

Wilt u reageren?

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 11 juni 2018 in het kader van de gemeentelijke Inspraakverordening zes weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren:

  • uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Vermeld in uw brief ons kenmerk 7675042;

  • ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier via de URL: https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/scB06.aspx

  • wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel naar het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite: www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl; hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden.