Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 11862Overige overheidsinformatieUitvoeringsregels Wmo 2015 Stichtse Vecht vastgesteld (versie 4)

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht heeft op 9 januari 2018 het volgende besloten:

1. De ‘Uitvoeringsregels Wmo 2015’ (versie 4) vaststellen.

2. Deze uitvoeringsregels met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking laten treden.

3. De ‘Uitvoeringsregels Wmo 2015’ (versie 3) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 intrekken.

 

De Uitvoeringsregels zijn gepubliceerd op www.overheid.nl

Stichtse Vecht, 9 januari 2018