Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 118234Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Troelstralaan 45-49a , te Brummen

Datum verzonden: 30 mei 2018

Gelegenheid: Buitenspeeldag

Activiteit: afsluiten straat, zodat kinderen op straat kunnen spelen

Datum: 13 juni 2018 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: Troelstralaan 45-49A te Brummen

Verkeersmaatregelen: De Troelstralaan wordt op de kruispunten met de G.K. van Hogendorpstraat en de Goeman Borgesiusstraat afgesloten voor al het verkeer. De Schaepmanstraat wordt afgesloten voor al het verkeer tussen de Troelstralaan en de Thorbeckestraat.

Zaaknummer: ZK18.03745

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 6 juni 2018

Burgemeester van Brummen